W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z sekretariatem naszej firmy, skąd zostaną Państwo przekierowani do odpowiedniego działu. Mogą Państwo również bezpośrednio kontaktować się z naszymi specjalistami z Działu Handlowego INVENTIVE GROUP, do których telefony znajdują się poniżej.

Kontakt

Napisz do nas

Skontaktuj się

SIEDZIBA:

ul. Jagielońska 88
00-992 Warszawa
e-mail: inventive@inventivegroup.pl
e-mail: inventive@ig.waw.pl

NIP 521-355-40-09
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr KRS 0000
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000 zł.

BIURO HANDLOWE:

ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

SEKRETARIAT

tel.  022 838 71 74  / 022 512 25 11
fax. 022 838 69 93
e-mail: inventive@inventivegroup.pl
e-mail: inventive@ig.waw.pl

DZIAŁ HANDLOWY: